LGBT

Co je to LGBT?

LGBT je zkratka, která označuje "Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender" (v češtině: lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby). Tento akronym se používá k popisu různorodé komunity lidí, kteří nesdílejí heterosexuální orientaci nebo mají genderovou identitu odlišnou od té, která byla přiřazena při narození.V některých případech může být akronym rozšířen na LGBTQ, přičemž "Q" značí "queer" nebo "questioning" (nejasná nebo zkoumající svou sexuální orientaci či genderovou identitu). Existují i další verze zkratky, které zahrnují další písmena, jako je LGBTQIA+ (kde "I" značí "intersex" a "A" značí "asexuální" nebo "aromantické"). Tyto zkratky se snaží zahrnout co nejvíce různých identit v rámci jedné komunity.

Kdo vymyslel LGBT?

Termín "LGBT" jako takový nebyl "vymyšlen" jednou konkrétní osobou. Je to akronym, který se postupně vyvinul v anglicky mluvících zemích.

LGBT

Historie LGBT 

Historie LGBT komunity je dlouhá a komplexní, protože se týká různých kultur a období v průběhu lidské historie. V některých starověkých kulturách, jako bylo starověké Řecko nebo Řím, byly stejnopohlavní vztahy a různé formy genderové identity přijímány nebo dokonce uznávány. Avšak v průběhu staletí se postoje společnosti k LGBT komunitě měnily, často v závislosti na náboženských a kulturních hodnotách.


Nejlepší seznamky pro LGBTVznik moderní LGBT komunity v USA a ve světě

Ve 20. století začaly v západním světě vznikat hnutí za práva LGBT lidí. Jedním z prvních významných událostí byly Stonewallské nepokoje v roce 1969 v New Yorku. Tyto nepokoje začaly jako reakce na policejní razii v gay baru Stonewall Inn, která vyústila v několik dnů trvající protesty. Tento okamžik je často považován za zrod moderního hnutí za práva LGBT lidí.

LGBT v ostatních zemích

Od té doby se LGBT hnutí rozrostlo a získalo podporu po celém světě. V některých zemích, jako je Nizozemsko, Belgie, Španělsko, Kanada a mnoho dalších, bylo dosaženo právního uznání stejnopohlavního manželství. Navíc mnoho zemí přijalo zákony proti diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity.

Přestože byl v mnoha částech světa dosažen pokrok, LGBT osoby stále čelí diskriminaci, násilí a ztrátě práv. V některých zemích jsou stejnopohlavní vztahy stále trestné a transgender osoby čelí značným překážkám v přístupu ke zdravotní péči a právnímu uznání svého pohlaví.

Celkově historie LGBT komunity zahrnuje bohatou škálu zkušeností, úspěchů a bojů za rovnoprávnost a sociální uznání.

Historie LGBT komunity v Československu a ČR

Historie LGBT komunity v České republice je také bohatá a komplexní, včetně období útlaku, ale i postupného uznání a zlepšování práv.

V době komunistického režimu (1948–1989) byla homosexualita v Československu považována za trestný čin. Homosexuální vztahy byly legalizovány až v roce 1962, ale komunistický režim stále pokračoval v perzekuci gayů a lesbiček.

Vývoj LGBT komunity v České republice

Po Sametové revoluci v roce 1989 a následné demokratizaci společnosti se začala situace pro LGBT komunitu v České republice zlepšovat. V roce 1990 byla věková hranice pro pohlavní styk mezi muži snížena na úroveň platnou pro heterosexuální vztahy. A v roce 2006 byl schválen zákon o registrovaném partnerství pro osoby stejného pohlaví.

LGBT v České republice

Přestože bylo dosaženo určitého pokroku, LGBT komunita v České republice stále čelí výzvám. Stejnopohlavní manželství zatím nebylo legalizováno, i když existují snahy o jeho zavedení. A diskriminace a stigma stále ovlivňují životy mnoha LGBT lidí v zemi.

Je důležité zdůraznit, že zatímco práva a svobody LGBT lidí se v průběhu času zlepšovaly, stále existuje mnoho cest k dosažení plné rovnoprávnosti a sociálního uznání.

Kolik existuje pohlaví a jaký je rozdíl mezi pohlavím a genderem?

Tradičně se v biologii rozlišují dvě pohlaví - mužské a ženské - na základě fyzických a genetických charakteristik. Toto je pohlaví, které je často přiřazováno při narození.

Nicméně, v kontextu sociálních a kulturních studií se rozlišuje mezi pojmy "pohlaví" a "gender". Zatímco "pohlaví" odkazuje na biologické a fyziologické charakteristiky, jako jsou chromozomy, pohlavní orgány a sekundární pohlavní znaky, "gender" se vztahuje na role, chování, aktivity a očekávání, které jsou společností považovány za vhodné pro muže a ženy.


Nejlepší seznamky pro LGBTPochopení genderu

Přestože se tradičně používají termíny "muž" a "žena" pro označení pohlaví a genderu, je důležité si uvědomit, že existuje široké spektrum genderových identit. Někteří lidé se nemusí cítit, že se hodí do binárního systému muž/žena a mohou se identifikovat jako non-binární, genderqueer, genderfluidní, agender (bez pohlaví), bigender (dvojpohlavní) a mnoho dalších.

Genderová identita je hluboce osobní a může být nezávislá na biologickém pohlaví člověka. Transgender osoby, například, mají genderovou identitu, která se neshoduje s jejich přiřazeným pohlavím při narození.

Tedy, když se řekne, kolik existuje pohlaví, odpověď může být složitá a záleží na tom, zda se ptáte na biologické pohlaví, nebo na genderovou identitu. V kontextu genderových identit je odpověď, že existuje mnoho různých způsobů, jak se lidé mohou identifikovat.

Jaké existují sexuální orientace a jaký je rozdíl mezi sexuální orientací a sexuální identitou?

Sexuální orientace se týká toho, kdo vás sexuálně nebo romanticky přitahuje. Existuje mnoho různých sexuálních orientací. Některé z nich zahrnují:

 1. Heterosexuální: Přitažlivost k osobám opačného pohlaví.
 2. Homosexuální: Přitažlivost k osobám stejného pohlaví. Muži, kteří jsou přitahováni k mužům, jsou často označováni jako gayové, zatímco ženy přitahované k ženám jsou označovány jako lesby.
 3. Bisexuální: Přitažlivost k mužům i ženám.
 4. Pansexuální: Přitažlivost k lidem bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu.
 5. Asexuální: Absence nebo nízká úroveň sexuální přitažlivosti k ostatním. Asexuální lidé mohou mít stále romantické pocity k ostatním.
 6. Demisexuální: Sexuální přitažlivost, která se objevuje pouze, když je vytvořen silný emoční vztah.

To jsou jen některé z mnoha sexuálních orientací. Lidé mohou mít také fluidní sexuální orientaci, což znamená, že se jejich sexuální přitažlivost může měnit v průběhu času.Sexuální identita

Na druhé straně, sexuální identita, také často označovaná jako genderová identita, se týká toho, jak jedinec vnímá svůj vlastní gender. To může, ale nemusí souviset s biologickým pohlavím přiřazeným jedinci při narození. Například někdo může být biologicky žena, ale identifikovat se jako muž, což je označováno jako transgender muž. Jiní se mohou identifikovat jako non-binární nebo genderqueer, což znamená, že se necítí, že by se plně zařadili do tradičních kategorií "muž" nebo "žena".

V zásadě sexuální orientace popisuje, koho najdete přitažlivým, zatímco sexuální (nebo genderová) identita popisuje, jak se cítíte ohledně svého vlastního pohlaví.

Co ovlivňuje sexuální orientaci a sexualitu?

Sexuální orientace a sexualita jsou ovlivněny kombinací biologických, genetických, hormonálních, environmentálních a sociálních faktorů. Přesný mechanismus, který určuje sexuální orientaci a sexualitu jedince, stále není plně pochopen, ale vědci souhlasí, že je to komplexní interakce mnoha různých faktorů.

 1. Biologické a genetické faktory: Některé studie naznačují, že genetika může hrát roli ve vývoji sexuální orientace. Bylo zjištěno, že existuje určitá dědičnost sexuální orientace, ačkoli konkrétní geny zodpovědné za to nebyly dosud jednoznačně identifikovány.
 2. Hormonální faktory: Výzkum také naznačuje, že hormony mohou ovlivnit sexuální orientaci a sexualitu. Například některé studie ukazují, že hladina prenatálních hormonů, jako je testosteron, může mít vliv na sexuální orientaci.
 3. Environmentální faktory: Různé environmentální faktory, jako je výchova, sociální prostředí a kulturní normy, mohou ovlivnit sexuální orientaci a sexualitu. Tato složka je obtížnější měřit a kvantifikovat, protože zahrnuje širokou škálu různých vlivů a zkušeností.
 4. Sociální faktory: Sociální prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá a žije, může také ovlivnit jeho sexuální orientaci a sexualitu. To může zahrnovat sociální normy, hodnoty, očekávání a náboženské přesvědčení.

Je důležité poznamenat, že sexuální orientace a sexualita nejsou volbou nebo něco, co lze změnit prostřednictvím terapie nebo jiných zásahů. To je široce uznáváno odborníky na duševní zdraví a lékařskými organizacemi po celém světě. Přijetí a podpora ze strany rodiny, přátel a společnosti hrají klíčovou roli v duševním zdraví a pohodě jedinců s různými sexuálními orientacemi a genderovými identitami.Co je to Pride?

Pride (v překladu hrdost) je termín používaný v kontextu LGBT komunity k označení série událostí, které slouží jako oslava LGBT+ kultur a komunit. Pride události jsou často vrcholovými momenty tzv. Pride měsíce (června), který je zasvěcený oslavě různorodosti a podpoře LGBT+ práv.

LGBT Pride

Pride průvody

Nejznámějšími a nejviditelnějšími aspekty Pride jsou průvody a festivaly, které se konají v mnoha městech po celém světě. Tyto průvody často zahrnují pestrobarevné průvody, hudební vystoupení, umělecké instalace a další formy oslav.

Původ Pride sahá až do roku 1969 a do Stonewallských nepokojů v New Yorku, což byla série protestů a demonstrací proti policejnímu násilí vůči LGBT+ lidem. Tyto nepokoje jsou často považovány za zrod moderního hnutí za práva LGBT+ lidí. První Pride průvod se konal v New Yorku o rok později, v roce 1970, na výročí těchto nepokojů.

Pride je také příležitostí k politickému aktivismu a demonstracím za rovnoprávnost a sociální spravedlnost pro LGBT+ lidi. Zatímco se situace pro LGBT+ lidi v mnoha zemích zlepšila, stále existují oblasti, kde je potřeba bojovat za základní práva a ochranu.

LGBT vlajky a jejich znázornění

LGBT vlajky, nejčastěji známé jako duhové vlajky, jsou symboly používané k zastoupení různých skupin v rámci širší LGBT+ komunity. Každá vlajka má své vlastní barvy a design, které mají specifické významy.

LGBT vlajka

Nejznámější z těchto vlajek je pravděpodobně duhová vlajka, kterou navrhl umělec Gilbert Baker v roce 1978. Původně měla osm barev, přičemž každá barva měla svůj význam:

 1. Růžová: sexualita
 2. Červená: život
 3. Oranžová: uzdravení
 4. Žlutá: slunce
 5. Zelená: příroda
 6. Tyrkysová: magie/umění
 7. Indigo: harmonie/mír
 8. Fialová: duchovno

Dnešní verze duhové vlajky má šest barev (červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou a fialovou), ale zachovává se její původní symbolika.

Existují také další vlajky reprezentující specifické skupiny v rámci LGBT+ komunity. Například vlajka bisexuálů má pruhy růžové, fialové a modré, zatímco transgender vlajka má pruhy světle modré, růžové a bílé. Každá z těchto vlajek má svůj vlastní význam a historii.

Tyto vlajky jsou často vystavovány během Pride měsíce a jiných LGBT+ událostí jako symboly hrdosti a solidarity.Nejlepší LGBT knihy a filmy

Existuje mnoho vynikajících knih, které se zabývají tématy týkajícími se LGBT+ komunity, včetně beletrie, poezie, memoárů a nebeletristických děl. Níže je několik příkladů:

 1. "Stone Butch Blues" od Leslie Feinberg: Toto je klasický román, který se zabývá životem a zkušenostmi transgender osoby.
 2. "Call Me By Your Name" od André Acimana: Tento román popisuje příběh milostného vztahu mezi dvěma mladými muži v Itálii.
 3. "Giovanni's Room" od Jamese Baldwina: Jedná se o silný příběh o lásce a sebeidentifikaci, který se odehrává v Paříži 50. let.
 4. "Fun Home: A Family Tragicomic" od Alison Bechdel: Toto je grafický memoár, který se zabývá autorčiným objevováním vlastní sexuality a vztahu s jejím otcem.
 5. "Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us" od Kate Bornstein: Tato kniha je průkopnickým dílem týkajícím se genderové identity a transgender zkušeností.

Filmy s LGBT tématikou

 1. "Brokeback Mountain" (2005): Tento film, který získal tři Oscary, je silným příběhem o lásku a touhu mezi dvěma muži v ruralním Wyomingu.
 2. "Call Me By Your Name" (2017): Film je založen na románu André Acimana a vypráví příběh mladého muže, který prožívá letní románek s návštěvníkem svých rodičů v Itálii.
 3. "Moonlight" (2016): Tento film, který získal Oscara za nejlepší film, je silným a emotivním vyprávěním o životě mladého gaye černého muže v Miami.
 4. "Blue Is the Warmest Color" (2013): Francouzský film, který vyhrál Zlatou palmu v Cannes, sleduje mladou ženu, která objevuje svou sexualitu a prohlubuje vztah s další ženou.
 5. "Carol" (2015): Tento film, inspirovaný románem Patricie Highsmith, vypráví příběh romantického vztahu mezi dvěma ženami v New Yorku 50. let.

5 nejčastějších otázek a odpovědí

Co znamená LGBT+?

LGBT+ je zkratka pro Lesby, Gaye, Bisexuály a Transgender osoby. Plus (+) na konci zkratky zahrnuje všechny další sexuální orientace a genderové identity, které nejsou výslovně uvedeny v zkratce, jako například queer, intersex, asexuální a pansexuální osoby.

Jak se liší sexuální orientace od genderové identity?

Sexuální orientace se týká toho, ke komu má jedinec sexuální nebo romantickou přitažlivost. Genderová identita je soukromé vnímání jednotlivce o vlastním pohlaví, které může, ale nemusí odpovídat pohlaví přiřazenému při narození.

Je sexuální orientace volba?

Ne, sexuální orientace není volba. To je široce uznáváno odborníky na duševní zdraví a lékařskými organizacemi. Sexuální orientace je hluboce zakotvená část jedincovy identity, kterou nelze měnit prostřednictvím terapie nebo jiných zásahů.

Co znamená být transgender?

Transgender osoby jsou ty, jejichž genderová identita nebo výraz pohlaví se liší od pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození. Například někdo, kdo byl při narození označen jako žena, ale identifikuje se jako muž, může být označen jako transgender muž.

Jak mohu podpořit LGBT+ osobu ve svém životě?

Nejdůležitější je poskytnout jim pochopení, empatii a respekt. Učte se o LGBT+ zkušenostech a výzvách, kterým tato komunita čelí. Uznávejte a respektujte jejich sexuální orientaci a genderovou identitu, včetně používání správných oslovení a jmen. Poskytujte jim emocionální podporu a stůjte na jejich straně proti diskriminaci a netoleranci.


Nejlepší seznamky pro LGBTVážné seznámení

Flirt seznamky

Seznamky pro seniory

KONTAKT

Copyright © 2024 Všechna práva vyhrazena. Lovulu.com - Recenze těch nejlepších seznamek